Art. 791. Cai de atac

Hotararea data cu privire la validarea popririi este supusa numai apelului, in termen de 5 zile de la comunicare.