Art. 801. Cererea de urmarire

(1) Cererea de urmarire, insotita de titlul executoriu si de dovada achitarii taxelor de timbru, se va indrepta la executorul judecatoresc din circumscriptia curtii de apel in a carei raza teritoriala se afla imobilul ale carui venituri se urmaresc.

(2) Cererea de urmarire va cuprinde mentiunile prevazute la art. 664 si indicarea imobilului ale carui venituri se urmaresc.