Art. 812. Incetarea urmaririi

Urmarirea veniturilor inceteaza:
1.prin renuntare la urmarire, facuta de toti creditorii urmaritori si intervenienti;
2.prin plata creantelor acestora, inclusiv a dobanzilor si a cheltuielilor de judecata si de executare;
3.prin depunerea, cu afectatiune speciala, a sumelor pentru care s-a facut urmarirea, in conditiile art. 721;
4.prin adjudecarea silita a imobilului;
5.prin trecerea unui termen de 5 ani de la infiintarea ei, chiar daca creditorul urmaritor nu a fost indestulat. Se excepteaza cazul cand se urmaresc veniturile unui uzufruct asupra unui imobil.