Art. 817. Urmarirea imobilelor ipotecate

(1) Creditorii care au ipoteca inscrisa asupra unui imobil il pot urmari in orice maini ar trece si pot cere vanzarea lui pentru a se indestula din pretul rezultat.

(2) Cu toate acestea, in cazul in care se urmareste un imobil ipotecat care a fost ulterior instrainat, dobanditorul, care nu este personal obligat pentru creanta ipotecara, poate sa se opuna vanzarii imobilului ipotecat, daca au ramas alte imobile ipotecate in posesia debitorului principal, si sa ceara instantei de executare urmarirea prealabila a acestora din urma, dupa regulile prevazute de Codul civil in materie de fideiusiune. Pe durata urmaririi acestor bunuri, urmarirea imobilului apartinand tertului dobanditor este suspendata.

(3) Contestatia prin care tertul dobanditor se opune scoaterii la vanzare se va putea face, sub sanctiunea decaderii, in termen de 10 zile de la comunicarea incheierii prin care s-a dispus notarea in cartea funciara a inceperii urmaririi silite.

(4) Creditorul ipotecar nu poate cere scoaterea la vanzare silita a bunurilor neipotecate ale debitorului sau decat in cazul in care urmarirea silita a bunurilor imobile ipotecate nu a condus la indestularea creditorului ipotecar in limita sumelor totale datorate.

Din interpretarea alin.4, se poate deduce intentia legiuitorului de a suspenda scoaterea la vanzare a celorlalte bunuri neipotecate pana la finalizarea executarii silite a imobilelor ipotecate, deoarece nu se interzice urmarirea silita a bunurilor imobile neipotecate, asa cum dispune art. 2478 NCC, ci doar scoaterea la vanzare a acestor bunuri.
Aceasta inseamna ca este posibila demararea procedurilor de executare silita si in privinta acestor imobile neipotecate, insa, la momentul la care ar trebui sa se emita publicatiile de vanzare, executorul judecatoresc trebuie sa constate incidenta unui caz de suspendare legala a executarii silite a acestor bunuri, pana la momentul valorificarii bunurilor imobile ipotecate, numai in situatia in care nu s-ar acoperi creanta urmand sa se reia procedura urmaririi imobilelor neipotecate de la punctul la care acestea au fost suspendate, respectiv de la emiterea publicatiilor de vanzare.
In situatia in care creanta a fost indestulata, urmarirea silita inceputa asupra bunurilor imobile neipotecate ar trebui sa fie considerata ca lipsita de obiect, urmand sa se dispuna incetarea executarii silite.
Prin urmare, instanta interpreteaza dispozitiile alin.4 C in sensul ca efectuarea oricarui act de executare, anterior scoaterii la vanzare a imobilului neipotecat, cum ar fi o somatie imobiliara, este legala, nefiind legal sa se emita o publicatie de vanzare cu privire la aceste imobile.” [Judecatoria Constanța, Sentința civila nr. 44/2015, portal.just.ro]