Art. 818. Urmarirea imobilelor proprietate comuna

(1) Creditorii personali ai unui debitor coproprietar sau codevalmas nu vor putea sa urmareasca partea acestuia din imobilele aflate in proprietate comuna, ci vor trebui sa ceara mai intai partajul acestora. La cererea creditorului, actiunea in imparteala poate fi notata in cartea funciara.

(2) Pana la solutionarea partajului, prin hotarare ramasa definitiva, urmarirea imobilului este de drept suspendata. Daca nu s-a facut decat cerere de partaj, pana la solutionarea acesteia, prin hotarare ramasa definitiva, se suspenda prescriptia dreptului la actiune contra debitorului coproprietar sau devalmas.

(3) Creditorii personali pot urmari insa cota-parte determinata a debitorului lor din dreptul de proprietate asupra imobilului, fara a mai fi necesar sa ceara partajul, daca ea este neindoielnic stabilita si lamurita si este inscrisa, prin aratarea unei fractiuni, in cartea funciara. In acest caz, coproprietarii vor putea cere punerea in vanzare a intregului imobil aflat in coproprietate in conditiile prevazute la art. 823.

Executorul judecătoresc nu a respectat disp.art.817 al.3 CPC [devenit art. 818], conform cărora creditorii personali ai unui debitor coproprietar pot urmări doar cota – parte determinată a debitorului lor din dreptul de proprietate asupra imobilului, fără a mai fi necesar să ceară partajul , dacă este neîndoielnic stabilită şi lămurită şi este înscrisă în cartea funciară.
In acest caz, coproprietarii vor putea cere punerea în vânzare a întregului imobil conform art. 822 CPC[devenit art. 823].
Instanţa constată că, deşi imobilul se află în indiviziune, s-a procedat la emiterea somaţiei în care se prevede scoaterea la vânzare la licitaţie a întregului imobil, or acest lucru nu putea fi făcut decât la cererea coproprietarilor în condiţiile art. 822 CPC, ceea ce în cauză nu s-a cerut. Faţă de considerentele ce preced, instanţa va admite contestaţia şi în consecinţă va anula somaţia imobiliară. [Judecatoria Tecuci, Sentinţa civilă nr 2079/ 26 noiembrie 2014, portal.just.ro]