Art. 820. Instiintarea debitorului si tertului dobanditor

Executorul judecatoresc va comunica o copie de pe incheierea de incuviintare a executarii silite prevazute de art. 666 atat debitorului, cat si tertului dobanditor, insotita, in ambele cazuri, de titlul executoriu in copie certificata de executor pentru conformitate cu originalul si de somatie, punandu-li-se in vedere ca in termen de 15 zile de la primirea acesteia sa plateasca intreaga datorie, inclusiv dobanzile si cheltuielile de executare.