Art. 834. Distribuirea veniturilor imobilului

Sumele incasate de administratorul-sechestru se vor distribui creditorilor, cu respectarea dispozitiilor art. 864-887, chiar inainte de distribuirea pretului rezultat din vanzarea imobilului urmarit.