Art. 847. Procesul-verbal de licitatie

(1) Executorul va intocmi un proces-verbal despre desfasurarea si rezultatul fiecarei licitatii, care va cuprinde:
a) locul, data si ora cand s-a tinut licitatia;
b) numele executorului judecatoresc;
c) numele, prenumele si domiciliul sau, dupa caz, denumirea si sediul creditorului, debitorului, tertului dobanditor, daca e cazul, si ale reprezentantilor lor;
d) numele, prenumele si domiciliul sau, dupa caz, denumirea si sediul participantilor, cu aratarea sumelor oferite de fiecare;
e) mentiunile ca ofertantii au depus garantie, ca aceea a adjudecatarului s-a retinut si ca executorul a dispus restituirea de indata a garantiilor depuse de ceilalti participanti;
f) numele, prenumele si domiciliul sau, dupa caz, denumirea si sediul adjudecatarului imobilului, daca este cazul.

(2) Lista prevazuta la art. 846 alin. (10), ofertele de cumparare si raportul de expertiza, daca va fi cazul, se vor anexa la procesul-verbal.

(3) Procesul-verbal va fi semnat de executor, de creditor, de debitor si de tertul dobanditor, daca sunt prezenti, precum si de adjudecatar si de alti participanti la licitatie, daca este cazul. Despre refuzul semnarii procesului-verbal se va face mentiune de catre executorul judecatoresc.

Refuzul vreuneia dintre persoanele participante la licitatie si obligate potrivit legii sa semneze procesul verbal nu va fi de natura sa afecteze valabilitatea lui, daca executorul a facut mentiune despre acest refuz. Per a contrario, daca executorul omite sa faca o astfel de mentiune despre eventualul refuz de semnatura, atunci putem vorbi de posibilitatea anularii inscrisului, cu consecinta anularii licitatiei si a actului de adjudecare subsecvent, pe calea contestatiei la executare, la solicitarea celui lezat, care va trebui sa dovedeasca si vatamarea care nu poate fi altfel inlaturata. [G. Raducan in Noul Cod de procedura civila, Comentariu pe articole. Vol. II. Art. 527-1133, coordonator G. Boroi, p. 368]