Art. 863. Desfiintarea masurilor asiguratorii sau de executare

(1) In tot cursul urmaririi silite si pana la adjudecarea bunului imobil, debitorul sau orice alta persoana interesata poate obtine desfiintarea masurilor asiguratorii sau de executare, consemnand la dispozitia creditorului urmaritor intreaga valoare a creantei, cu toate accesoriile si cheltuielile de executare.

(2) Dispozitiile art. 751 si 752 se aplica in mod corespunzator.

(3) In cazul in care cererea este admisa, instanta sau, dupa caz, executorul judecatoresc va dispune si eliberarea sumei in mainile creditorului.