Art. 885. Predarea titlurilor de creanta

(1) Titlurile creantelor platite integral vor fi eliberate creditorilor, cu mentiunea stingerii totale a datoriei.

(2) Titlurile creantelor platite partial vor fi eliberate creditorilor cu mentiunea partii platite.