Art. 887. Sumele neridicate

Sumele consemnate si neridicate in termen de 5 ani de la data comunicarii incheierii prin care s-a aprobat distribuirea acestora se fac venit la bugetul local, dispozitiile art. 780 aplicandu-se in mod corespunzator.