Art. 894. Efectuarea executarii silite

(1) In vederea executarii silite a obligatiei prevazute la art. 893, executorul judecatoresc va ridica bunul urmarit de la debitor sau de la persoana la care se afla, punandu-l pe creditor in drepturile sale, stabilite prin titlul executoriu.

(2) Executorul judecatoresc va incheia, in conditiile art. 890, un proces-verbal despre indeplinirea executarii, stabilind totodata cheltuielile de executare pe care urmeaza sa le plateasca debitorul.