Art. 898. Efectuarea executarii silite

(1) In vederea executarii silite a obligatiei prevazute la art. 897, executorul judecatoresc se va deplasa la fata locului, va soma pe debitor sa paraseasca de indata imobilul, iar in caz de impotrivire, il va evacua din imobilul respectiv pe debitor impreuna cu toate persoanele care ocupa imobilul in fapt ori fara niciun titlu opozabil creditorului, cu sau fara ajutorul fortei publice, dupa caz, punand pe creditor in drepturile sale.

(2) Cand debitorul lipseste sau refuza sa deschida usile, executorul va fi insotit de agenti ai fortei publice ori reprezentanti ai jandarmeriei, dupa caz.

(3) Dupa deschiderea usilor imobilului, prezenta celor mentionati la alin. (2) va putea fi suplinita de 2 martori asistenti.

(4) Executarea in modalitatea predarii silite imobiliare va putea continua in ziua inceperii sale chiar dupa ora 20,00, precum si in zilele urmatoare, inclusiv in cele nelucratoare, daca nu s-a finalizat din cauza unei opuneri la executare din partea debitorului ori a altei persoane sau daca operatiunile ce trebuie efectuate pentru finalizarea executarii silite nu s-au putut realiza pana la ora 20,00.

Textul trebuie coroborat si cu dispozitiile art. 1832 alin. (2) NCC, potrivit carora “incetarea, din orice cauza, a contractului de inchiriere, precum si hotararea judecatoreasca de evacuare a chiriasului sunt de drept opozabile si se executa impotriva tuturor persoanelor care locuiesc, cu titlu sau fara titlu, impreuna cu chiriasul”.
Pe de alta parte, norma din art. 897 [devenit art. 898] trebuie corelata si cu dispozitiile art. 712 alin. (5) NCPC, care stipuleaza ca, in cazul procedurii urmaririi silite mobiliare sau imobiliare sau imobiliare ori a predarii silite a bunului imobil sau mobil, contestatia la executare poate fi introdusa si de o terta persoana, dar numai daca aceata pretinde un drept de proprietate ori un alt drept real cu privire la bunul respectiv. Per a contrario, ori de cate ori tertele persoane nu sunt titularii unui drept de proprietate ori ai unui alt drept real cu privire la bunul respectiv, acestea vor fi evacuate simultan cu debitorul obligatiei de predare a imobilului. [G. Raducan in Noul Cod de procedura civila, Comentariu pe articole. Vol. II. Art. 527-1133, coordonator G. Boroi, p. 416]