Art. 903. Domeniu de aplicare

(1) Dispozitiile prezentei sectiuni sunt aplicabile in cazul executarii silite in natura a obligatiilor de a face sau de a nu face in temeiul unui titlu executoriu. Daca prin titlul executoriu creditorul a fost autorizat ca, pe cheltuiala debitorului, sa execute el insusi ori sa faca sa fie executata obligatia de a face sau, dupa caz, sa inlature ori sa ridice ceea ce debitorul a facut cu incalcarea obligatiei de a nu face nu mai este necesara obtinerea unui nou titlu executoriu prin care sa se stabileasca despagubirile datorate de debitor sau, dupa caz, contravaloarea lucrarilor necesare restabilirii situatiei anterioare incalcarii obligatiei de a nu face. In aceste din urma cazuri, sumele respective se determina pe baza de expertiza sau de alte documente justificative de catre executorul judecatoresc, potrivit dispozitiilor art. 628.

(2) Dispozitiile art. 1.528 din Codul civil raman aplicabile.

Prin aceasta dispozitie de procedura nu a fost suprimat dreptul creditorului de a fi autorizat sa execute obligatia de a face pe calea actiunii civile intemeiate pe dispozitiile art. 1528-1529 NCC. Reglementarea are ca finalitate asigurarea celeritatii executarii prestatiei la care debitorul este obligat printr-o hotarare definitiva. [A.P. Dimitriu, O. Farcas in Noul Cod de procedura civila. Note, corelatii, explicatii. Editura C.H. Beck. Bucuresti 2012, p. 886]