Art. 904. Executarea obligatiei de a face

Daca debitorul refuza sa indeplineasca o obligatie de a face cuprinsa intr-un titlu executoriu, in termen de 10 zile de la comunicarea incheierii de incuviintare a executarii, creditorul poate fi autorizat de instanta de executare, prin incheiere executorie, data cu citarea partilor, sa o indeplineasca el insusi sau prin alte persoane, pe cheltuiala debitorului.

Eventualul refuz al debitorului de a-si executa obligatia nu este necesar sa fie unul expres, ci acesta s-ar putea deduce si din simplul fapt al neexecutarii in termenul de 10 zile, care curge de la data comunicarii incheierii de incuviintare a executarii. [G. Raducan in Noul Cod de procedura civila, Comentariu pe articole. Vol. II. Art. 527-1133, coordonator G. Boroi, p. 421]