Art. 911. Reguli speciale de executare

(1) Daca in termen de o luna de la comunicarea incheierii prevazute la art. 906 alin. (2) debitorul nu executa obligatia sa, executorul judecatoresc va proceda la executarea silita.

(2) Executarea se va efectua in prezenta unui reprezentant al directiei generale de asistenta sociala si protectia copilului si, cand acesta apreciaza ca este necesar, a unui psiholog desemnat de aceasta. Prezenta psihologului nu este necesara daca reprezentantul directiei are aceasta calificare.

(3) La solicitarea executorului judecatoresc, agentii fortei publice sunt obligati sa isi dea concursul la executare, in conditiile legii.

(4) Nu este permis niciunei persoane sa bruscheze minorul sau sa exercite presiuni asupra lui pentru a se realiza executarea.