Art. 918. Calitatea procesuala activa

(1) Desfacerea casatoriei prin divort poate fi ceruta numai de soti.

(2) Cu toate acestea, sotul pus sub interdictie judecatoreasca poate cere divortul prin reprezentant legal sau personal in cazul in care face dovada ca are capacitatea de discernamant neafectata.

Actiunea de divort are un caracter strict personal si poate fi exercitata doar de catre soti. Aceasta regula este consacrata expres la alin. (1), potrivit caruia, desfacerea casatoriei prin divort poate fi ceruta numai de soti. Prin urmare, calitatea procesuala activa sau legitimare procesuala activa (ori calitate de reclamant) poate avea unul dintre soti, iar calitate procesuala pasiva sau legitimare procesuala pasiva (ori calitate de parat) celallalt sot.
Cu toate acestea, sotul pus sub interdictie judecatoreasca poate cere divortul prin reprezentant legal sau personal in cazul in care face dovada ca are capacitatea de discernamant neafectata [alin. (2)]. Pentru identitate de ratiune, sotul pus sub interdictie judecatoresaca poate raspunde printr-o cerere reconventionala la cererea introductiva a sotului reclamant. [M. Fodor, Drept procesual civil. Teoria generala. Judecata in prima instanta. Caile de atac. Mijloace procesuale de asigurare a unei practici judiciare unitare. Proceduri speciale. Arbitraj. Reglementare, doctrina, grile, Editura Universul Juridic, Bucuresti 2014, p.585]