Art. 965. Stramutarea sechestrului

(1) Pentru motive temeinic justificate, la cererea debitorului sau, dupa caz, a creditorului, instanta care a dispus sechestrul asigurator poate incuviinta schimbarea navei sechestrate cu alta.

(2) Dispozitiile art. 961 alin. (2) se aplica in mod corespunzator.