Art. 975. Procedura de infiintare

(1) Cererea de sechestru judiciar se judeca de urgenta, cu citarea partilor.

(2) In caz de admitere, instanta va putea sa il oblige pe reclamant la darea unei cautiuni, dispozitiile art. 956 aplicandu-se in mod corespunzator.

(3) In cazul bunurilor imobile se va proceda si la inscrierea in cartea funciara potrivit art. 955 alin. (3).

(4) Incheierea este supusa numai apelului, in termen de 5 zile de la pronuntare, la instanta ierarhic superioara. Dispozitiile art. 954 alin. (4) si cele ale art. 959 se aplica in mod corespunzator.