Art. 982. Declaratiile partilor

La primul termen de judecata, daca partile sunt prezente, instanta le va lua declaratie cu privire la fiecare dintre bunurile supuse partajului si va lua act, cand este cazul, de recunoasterile si acordul lor cu privire la existenta bunurilor, locul unde se afla si valoarea acestora.

In procesele de partaj, aplicarea dispozitiilor art. 358 NCPC, care cosidera marturisire sau numai un inceput de dovada refuzul de a se prezenta sau de a raspunde la interogatoriu, exclude incidenta prevederilor art. 981 NCPC [devenit art. 982 dupa republicare, s.n.LL]. Astfel, primele implica chemarea unei parti de catre cealalta parte la interogatoriu, iar secundele presupun prezenta partilor la primul termen de judecata urmare a citarii lor de catre instanta de judecata. [I. A. Cionca, Partajul bunurilor comune ale sotilor, Editura Universul Juridic, Bucuresti 2015, p. 182]