Art. 986. Incheierea de admitere in principiu suplimentara

In cazul in care, dupa pronuntarea incheierii prevazute la art. 985, dar mai inainte de pronuntarea hotararii de imparteala, se constata ca exista si alti coproprietari sau ca au fost omise unele bunuri care trebuiau supuse impartelii, fara ca privitor la acesti coproprietari sau la acele bunuri sa fi avut loc o dezbatere contradictorie, instanta va putea da, cu citarea partilor, o noua incheiere, care va cuprinde, dupa caz, si coproprietarii sau bunurile omise. In aceleasi conditii, instanta poate, cu consimtamantul tuturor coproprietarilor, sa elimine un bun care a fost cuprins din eroare in masa de impartit.

Textul art. 673 NCC foloseste sintagma “suspendarea pronuntarii partajului”, ceea ce intr-o interpretare literala ar putea duce la concluzia ca instanta administreaza toate probele necesare si utile cauzei in vederea realizarii partajului si inainte de terminarea cercetarii judecatoresti, adica inainte de deschiderea dezbaterilor, conform art. 392 NCPC, la cererea partii interesate, suspenda pronuntarea hotararii judecatoresti (realizand, de fapt un fel de amanare a pronuntarii partajului pa durata maxima de 1 an). In ceea ce ne priveste, credem ca textul trebuie sa fie interpretat intr-un sens mai larg, extensiv, in sensul ca suspendarea pronuntarii partajului poate avea loc pe tot parcursul judecarii carerii de partaj, la cererea celui interesat, nefiind necesar a se astepta finalizarea cercetarii judecatoresti. Desigur, pericolul gravei prejudicieri a coproprietarului in ipoteza realizarii partajului poate fi prefigurat dupa administrarea de probe, cand coproprietarul ar putea avea temerea ca partajul s-ar putea realiza intr-un mod care l-ar prejudicia. [G.C. Frentiu, D.L. Baldean, Noul Cod de procedura civila comentat si adnotat. Editura Hamangiu 2013, p. 1387-1388]