Art. 987. Caile de atac impotriva unor incheieri

Incheierile prevazute la art. 985 alin. (1) si art. 986 pot fi atacate numai cu apel odata cu fondul.