Art. 997. Conditii de admisibilitate

(1) Instanta de judecata, stabilind ca in favoarea reclamantului exista aparenta de drept, va putea sa ordone masuri provizorii in cazuri grabnice, pentru pastrarea unui drept care s-ar pagubi prin intarziere, pentru prevenirea unei pagube iminente si care nu s-ar putea repara, precum si pentru inlaturarea piedicilor ce s-ar ivi cu prilejul unei executari.

(2) Ordonanta este provizorie si executorie. Daca hotararea nu cuprinde nicio mentiune privind durata sa si nu s-au modificat imprejurarile de fapt avute in vedere, masurile dispuse vor produce efecte pana la solutionarea litigiului asupra fondului.

(3) La cererea reclamantului, instanta va putea hotari ca executarea sa se faca fara somatie sau fara trecerea unui termen.

(4) Ordonanta va putea fi data chiar si atunci cand este in curs judecata asupra fondului.

(5) Pe cale de ordonanta presedintiala nu pot fi dispuse masuri care sa rezolve litigiul in fond si nici masuri a caror executare nu ar mai face posibila restabilirea situatiei de fapt.

Procedura ordonatei presedintiale nu poate fi utilizata  pentru a examina valabilitatea titlurilor invocate de parti, deoarece s-ar rezolva fondul cauzei. Pe calea ordonantei presedintiale instanta nu poate decat sa stabileasca, in baza probelor prezentate de parti, in favoarea careia exista aparenta de drept. [G.C. Frentiu, D.L. Baldean, Noul Cod de procedura civila comentat si adnotat, Editura Hamangiu 2013, p. 1400]

Pe calea ordonantei presedintiale poate fi luata numai o masura provizorie; aceasta inseamna nu numai sa existe o limita formala in timp, dar mai ales ca aceasta limita sa fie efectiva si previzibila.
Reclamanta solicita luarea masurii suspendarii pana la incetarea interdictiilor prevazute de Regulament, adoptat ca urmare a “continuarii represiunii violente si a incalcarii drepturilor omului de catre guvernul Siriei” (a se vedea preambului acestuia, pargraful 3); cu alte cuvinte, suspendarea ar trebui sa opereze pana la modificarea actului normativ sau abrogarea lui, aspecte care depind, in mod evident, de rezolvarea conflictului politic si militar si de incetarea incalcarii drepturilor omului in zona de referinta.
In mod evident, momentul ridicarii interdictiilor este absolut imprevizibil la momentul examinarii cererii, astfel ca o masura luata in functie de aceasta limita in timp nu poate fi considerata ca avand caracter provizoriu. [Tribunalul Bucuresti, Sectia a VI-a Civila, Sentinta nr. 3194/2014, portal.just.ro]

Caracterul provizoriu al unei masuri presupune, pe langa durata limitata in timp, si reversibilitatea masurii adoptate, adica posibilitatea de a intoarce efectele masurii luate sau reluarea situatiei juridice din momentul si locul in care dispozitia instantei de judecata a intrerupt-o. [Tribunalul Bucuresti, Sectia a VI-a Civila, Sentinta civila nr. 6519/08.11.2013, portal.just.ro]

Reclamantul in contradictoriu cu parata a solicitat, pe calea ordonantei presedintiale, exercitiul comun al autoritatii parintesti de catre ambii parinti cu privire la copilul minor nascut din convietuirea partilor, si stabilirea domiciliului acesteia la domiciliul sau. (…)
Procedura speciala a ordonantei presedintiale impune, pentru admisibilitate, indeplinirea unor cerinte, in mod cumulativ, si anume: aparenta de drept, urgenta, vremelnicia si neprejudecarea fondului.
Fara a analiza celelalte cerinte, instanta constata ca reclamantul nu indeplineste cerinta vremelniciei in sensul ca nu face dovada existentei unei actiuni de drept comun care sa puna in discutie aceleasi obiective ca si ordonanta presedintiala si de a carei solutionare depinde limita maxima de aplicabilitate a efectelor ordonantei presedintiale.
Precizarile sale au fost in sensul ca, la un moment ulterior solutionarii cererii de ordonanta presedintiala,, va formula si o actiune de drept comun pentru definitivarea situatiei vremelnice stabilite pe calea acestei proceduri speciale.
Instanta apreciaza insa ca aceasta actiune de drept comun trebuia formulata anterior cererii de ordonanta presedintiala, fiind o conditie de admisibilitate a acesteia. [Judecatoria Harsova, Sentinta civila nr. 87/2015, portal.just.ro]

Actiunea in evacuare a unei persoane fizice din imobil, atunci cand aceasta nu mai locuieste in acest imobil, pe calea ordonantei presedintiale, este inadmisibila cand nu vizeaza luarea unor masuri provizorii. [Judecatoria Tecuci, Sentinta civila nr. 746/2014, portal.just.ro]

Ridicarea masurii popririi asiguratorii (…) nu poate fi dispusa pe calea ordonantei presedintiale, intrucat o atare masura ar face imposibila restabilirea situatiei de fapt, nefiind, asadar, indeplinita conditia ce impune ca masurile dispuse prin intermediul acestei proceduri speciale sa aiba caracter provizoriu.
dispunerea unei astfel de masuri pana la pronuntarea unei hotarari definitive in dosarul nr. (…), nu ar avea un caracter vremelnic, intrucat ridicarea popririi asiguratorii ar echivala cu insasi incetarea acesteia.
Mai mult decat atat, nici cerinta neprejudecarii fondului nu este indeplinita in cauza, fata de prevederile art. 129 alin. 2 din OG nr. 92/2003 – potrivit carora se dispun masuri asiguratorii sub forma popririi asiguratorii si sechestrului asiguratoriu asupra bunurilor mobile si/sau imobile proprietate a debitorului, precum si asupra veniturilor acestuia, cand exista pericolul ca acesta sa se sustraga, sa isi ascunda ori sa isi risipeasca patrimoniul, periclitand sau ingreunand in mod considerabil colectarea, precum si fata de cele ale art. 130 din OG nr. 92/2003 – potrivit carora masurile asiguratorii instituite potrivit art. 129 se ridica, prin decizie motivata, de catre creditorii fiscali, cand au incetat motivele pentru care au fost dispuse sau la constituirea garantiei prevazute la art. 127, dupa caz – astfel ca instanta ar trebui sa cerceteze contextul in care a fost dispusa masura si daca au incetat motivele pe care aceasta s-a intemeiat, ceea ce ar excede unei verificari strict a aparentei dreptului. [Judecatoria Constanta, Sentinta civila nr. 2733/2015, portal.just.ro]

Introducerea actiunii in anularea hotararii AGA nu este suficienta pentru a justifica urgenta suspendarii executarii hotararii, neputandu-se considera ca urgenta masurii este prezumata in mod legal, prin chiar dispozitiile articolului 133 alin.1 din Legea nr.31/1990 republicata, fiind necesar ca titularul cererii sa justifice si sa dovedeasca urgenta masurii solicitate. [Curtea de Apel Bucuresti, Sectia a V-a Civila, Decizia civila nr.733 din 25.09.2014, portal.just.ro]

Prin cererea introductiva s-a solicitat pe cale de ordonanta presedintiala, suspendarea provizorie partiala a efectelor procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor si a procesului verbal de sigilare prin care s-a dispus masura complementara a suspendarii activitatii punctului de lucru. (…)
Examinand admisibilitatea cererii de ordonanta presedintiala prin prisma conditiilor restrictive enuntate de textul mentionat, instanta este datoare sa stabileasca daca, intr-adevar, in raport cu circumstantele cauzei si cu natura dreptului substantial dedus judecatii, masura a carei luare se solicita are un caracter urgent, iar efectele sale sunt vremelnice.
In cauza, in ceea ce priveste urgenta luarii masurii, instanta retine in raport de obiectul de activitate al societatii ca se justifica solicitarea ca instanta sa dispuna asupra cererii formulate, in scopul de a preveni un prejudiciu greu de reparat. In acest sens, instanta are in vedere ca marfurile alimentare ce fac obiectul activitatii prestate de reclamanta sunt perisabile, iar solutionarea cu intarziere a plangerii contraventionale in procedura de drept comun, in mod cert va conduce la crearea un prejudiciu material prin expirarea termenului de valabilitate. Pe de alta parte, instanta are in vedere ca reclamanta este angajata in raporturi contractuale cu furnizorii de marfa, precum si in raporturi de locatiune pentru spatiul de constituie punct de lucru, iar aceste obligatii devin imposibil de executat in masura in care scopul pentru care s-a constituit agentul economic (scop lucrativ) nu mai poate fi atins pentru o perioada de 2 luni.
In egala masura, instanta are in vedere numarul angajatilor la acest punct de lucru, care se vor regasi in mod subit si temporar in imposibilitatea de a presta activitatea remunerata, fara a avea posibilitatea ca intr-un termen rezonabil sa ia o hotarare in ceea ce priveste locul de munca.
Totodata, instanta retine ca nu se prejudeca fondul plangerii contraventionale, intrucat masura dispusa de instanta isi produce efectele pana la solutionarea definitiva a contestatiei formulate in temeiul OG 2/2001.(…)
De asemenea instanta apreciaza ca scopul legii poate fi atins si prin executarea masurii complementare dupa solutionarea plangerii contraventionale, sanctiunea complementara aplicata fiind susceptibila in acest caz de a crea prejudicii insemnate pentru activitatea petentei pana la solutionarea pe fond a cererii deduse judecatii.
Pe cale de consecinta, avand in vedere aceste aspecte, instanta apreciaza ca cererea este admisibila si este intemeiata in raport de circumstantele concrete ale spetei, urmand a fi admisa cu consecinta suspendarii executarii sanctiunii contraventionale complementare de suspendare a activitatii la punctul de lucru pana la solutionarea definitiva a cauzei inregistrate sub nr.” [Judecatoria Constanta, Sentinta civila nr. 4584/2015, portal.just.ro]

In scopul executarii unui contract, nu se poate utiliza calea ordonantei presedintiale pentru a se obtine restituirea sau predarea unor bunuri mobile, deoarece, printr-o asemenea masura, s-ar solutiona fondul cauzei. Ordonanta presedintiala poate fi insa utilizata pentru restituirea bunurilor de uz personal si a celor strict necesare exercitarii profesiei sau meseriei. De asemenea, pe calea ordonantei presedintiale nu se poate solicita executarea contractului, interpretarea sau rezilierea acestuia, intrucat s-ar rezolva fondul cauzei. [G.C. Frentiu, D.L. Baldean, Noul Cod de procedura civila comentat si adnotat, Editura Hamangiu 2013, p. 1400]

Un act administrativ nu poate fi suspendat pe calea ordonantei presedintiale, atat timp cat art. 14 si art. 15 din Legea nr. 554/2004 reglementeaza o procedura speciala pentru suspendarea executarii acestuia.
In opinia noastra, pe calea ordonantei presedintiale se poate insa solicita suspendarea executarii unei hotarari judecatoresti definitive. [G.C. Frentiu, D.L. Baldean, Noul Cod de procedura civila comentat si adnotat, Editura Hamangiu 2013, p. 1402]

Ordonanță președințială. Autorizarea încheierii căsătoriei de către minor. Potrivit art. 272 Cod civil „ (1) Căsătoria se poate încheia dacă viitorii soţi au împlinit vârsta de 18 ani.
(2) Pentru motive temeinice, minorul care a împlinit vârsta de 16 ani se poate căsători în temeiul unui aviz medical, cu încuviinţarea părinţilor săi, sau, după caz, a tutorelui şi cu autorizare instanţei de tutelă în a cărei circumscripţie minorul îşi are domiciliul.
(3) Dacă unul dintre părinţi este decedat sau se află în imposibilitate de a-şi manifesta voinţa, încuviinţarea celuilalt părinte este suficientă”.
Având în vedere că reclamanta are o relaţie de circa un an de zile, relaţie în care aceştia au conceput deja un copil ce urmează a se naşte, reclamanta fiind însărcinată în luna a 7-a , că reclamanta locuieşte deja cu viitorul soţ în domiciliul acestuia, instanţa apreciază că există motive temeinice în sensul art. 272 alin.2 Cod civil pentru autorizarea căsătoriei acesteia de către instanţa de tutelă.
Văzând că sunt îndeplinite şi celelalte condiţii impuse de disp. art. 272 alin.2 din Codul Civil, respectiv: reclamanta a împlinit vârsta de 16 ani, avizul medical eliberat de medicul de familie certifică faptul că reclamanta este aptă pentru căsătorie, părintele în viaţă al reclamantei şi-a dat încuviinţarea pentru încheierea căsătoriei, urmează ca instanţa să admită cererea formulată în sensul că va autoriza încheierea căsătoriei reclamantei. [Judecătoria Drăgășani, Sentința civilă nr. 916/2015, portal.just.ro]

Suspendarea provizorie a executării silite pe calea ordonanţei preşedinţiale. Faţă de reglementarea instituţiei suspendării provizorii a executării silite-art.719 alin.7 C.pr.civ. folosirea procedurii ordonanţei preşedinţiale pentru suspendarea executării silite este inadmisibilă, aceasta putând fi solicitată exclusiv în temeiul art. art.719 alin.7 C.pr.civ. (rep.) şi cu îndeplinirea condiţiilor speciale în materia executării silite. Soluţia se impune şi prin aceea că art. 719 C.pr.civ. constituie reglementarea specială şi, în consecinţă, derogă de la dispoziţiile art. 997 şi urm. C.pr.civ.(rep.). care au o sferă mai largă de aplicabilitate. [Tribunalul Teleorman, Decizia nr. 744/2015, portal.just.ro]

”Ordonanţa preşedinţială este o procedură specială prin intermediul căreia reclamantul, care afirmă o aparenţă de drept, solicită instanţei să ordone măsuri provizorii, în cazuri grabnice, pentru păstrarea unui drept, pentru prevenire unei pagube iminente ori pentru înlăturarea piedicilor ce s-ar ivi cu prilejul unei executări.
In ceea ce priveşte condiţiile cerute de lege pentru admiterea ordonanţei preşedinţiale acestea sunt reglementate de art.996 Cod pr.civ.[devenit art. 997], şi constau în urgenţă, vremelnicia şi neprejudecarea fondului.
Instanţa observă că prin cererea formulată pe calea ordonanţei preşedinţiale, reclamanta a solicitat evacuarea pârâţilor din imobilul casă de locuit, avocatul reclamantei precizând totodată verbal în faţa instanţei faptul că nu a formulat o astfel de cerere pe calea dreptului comun.
Instanţa constată că dispoziţiile art.996 alin.5 Cod pr.civ., respectiv cerinţa neprejudecării fondului, exclud din sfera de aplicare a cererii de ordonanţa preşedinţială luarea unor măsuri care presupun realizarea definitivă a fondului dreptului.
Condiţia neprejudecării fondului impune instanţei ca pe calea ordonanţei preşedinţiale să verifice exclusiv aparenţa dreptului afirmat de către reclamant.
Având în vedere obiectul prezentei cereri de ordonanţă preşedinţială, respectiv evacuarea pârâţilor din imobilul casă de locuit, în condiţiile în care o astfel de măsură nu a fost solicitată de reclamantă şi pe calea dreptului comun, instanţa apreciază că prin dispunerea unei astfel de măsuri, care în condiţiile date nu poate avea caracter vremelnic, s-ar prejudeca chiar fondul dreptului.
Astfel în măsura care s-ar dispune evacuarea pârâţilor din imobil, această măsură nu ar avea caracter vremelnic, durata în timp a acestei măsuri fiind practic nelimitată în condiţiile în care reclamanta nu a formulat o cerere de evacuare a pârâţilor pe calea dreptului comun.
Observând că prevederile art.996 Cod pr.civ.[devenit art. 997] impun în mod cumulativ întrunirea cerinţelor de urgenţă, vremelnicia şi neprejudecarea fondului pentru admiterea unei cereri de ordonanţă preşedinţială, instanţa, apreciază că în situaţia constatării lipsei vremelniciei şi a neprejudecării fondului, nu mai este necesară analizarea celeilalte condiţii ale ordonanţei preşedinţiale respectiv urgenţa.” [Judecătoria Caracal, Sentința civilă nr. 1634/2015, portal.just.ro]

Admisibilitatea ordonanței președințiale în materia executării silite