Art. 113. Protectia persoanei vatamate si a partii civile

(1) Atunci cand sunt indeplinite conditiile prevazute de lege referitoare la statutul de martor amenintat sau vulnerabil ori pentru protectia vietii private sau a demnitatii, organul de urmarire penala poate dispune fata de persoana vatamata ori fata de partea civila masurile de protectie prevazute la art. 124-130, care se aplica in mod corespunzator.

(2) Sunt prezumate vulnerabile victimele copii, victimele care sunt in relatie de dependenta fata de autorul infractiunii, victimele terorismului, ale criminalitatii organizate, ale traficului de persoane, ale violentei in cadrul relatiilor apropiate, ale violentei sexuale sau ale exploatarii, victimele infractiunilor savarsite din ura si victimele afectate de o infractiune din cauza prejudecatilor sau din motive de discriminare care ar putea avea legatura in special cu caracteristicile lor personale, victimele cu dizabilitati, precum si victimele care au suferit un prejudiciu considerabil ca urmare a gravitatii infractiunii.

(3) Daca persoana vatamata sau partea civila se afla in vreuna dintre situatiile prevazute la alin. (2), organul de urmarire penala ii aduce la cunostinta masurile de protectie care pot fi luate, continutul lor si posibilitatea de a renunta la acestea. Renuntarea persoanei vatamate sau a partii civile la luarea masurilor de protectie se consemneaza in scris si se semneaza de catre aceasta, in prezenta reprezentantului legal, daca este cazul.

(4) Reaudierea persoanei vatamate se face numai daca acest lucru este strict necesar pentru desfasurarea procesului penal.

(5) La audiere, persoana vatamata poate fi insotita, la cererea sa, de catre reprezentantul sau legal si de catre o alta persoana desemnata de catre persoana vatamata, cu exceptia cazului in care organul judiciar decide motivat in sens contrar.

(6) Ori de cate ori organul judiciar nu poate stabili varsta persoanei vatamate si exista motive pentru a se considera ca aceasta este minor, persoana vatamata va fi prezumata a fi minor.