Art. 174. Incompatibilitatea expertului

(1) Persoana aflata in vreunul dintre cazurile de incompatibilitate prevazute de art. 64 nu poate fi desemnata ca expert, iar in cazul in care a fost desemnata, hotararea judecatoreasca nu se poate intemeia pe constatarile si concluziile acesteia. Motivul de incompatibilitate trebuie dovedit de cel ce il invoca.

(2) In aceeasi cauza, o persoana nu poate avea atat calitatea de expert desemnat de organul judiciar, cat si pe aceea de expert recomandat de unul dintre subiectii procesuali.

(2^1) Nu poate fi desemnata ca expert recomandat de parti in aceeasi cauza o persoana care functioneaza in cadrul aceleiasi institutii medico-legale, institut sau laborator de specialitate cu expertul desemnat de conducerea institutiei respective la solicitarea organului judiciar.

(3) Abrogat.

(4) Dispozitiile art. 66-68 se aplica in mod corespunzator.