Art. 203. Organul judiciar competent si actul prin care se dispune asupra masurilor preventive

(1) Masura preventiva prevazuta la 202 alin. (4) lit. a) poate fi luata fata de suspect sau inculpat de catre organul de cercetare penala sau de catre procuror, numai in cursul urmaririi penale.

(2) Masurile preventive prevazute la art. 202 alin. (4) lit. b) si c) pot fi luate fata de inculpat, in cursul urmaririi penale, de catre procuror si de catre judecatorul de drepturi si libertati, in procedura de camera preliminara, de catre judecatorul de camera preliminara, iar in cursul judecatii, de catre instanta de judecata.

(3) Masurile preventive prevazute la art. 202 alin. (4) lit. d) si e) pot fi luate fata de inculpat, in cursul urmaririi penale, de catre judecatorul de drepturi si libertati, in procedura de camera preliminara, de catre judecatorul de camera preliminara, iar in cursul judecatii, de catre instanta de judecata.

(4) Organul de cercetare penala si procurorul dispun asupra masurilor preventive prin ordonanta motivata.

(5) In cursul urmaririi penale si al procedurii de camera preliminara, cererile, propunerile, plangerile si contestatiile privitoare la masurile preventive se solutioneaza in camera de consiliu, prin incheiere motivata, care se pronunta in camera de consiliu.

(6) In cursul judecatii, instanta de judecata se pronunta asupra masurilor preventive prin incheiere motivata.

(7) Incheierile pronuntate de judecatorul de drepturi si libertati, de judecatorul de camera preliminara sau de instanta de judecata se comunica inculpatului si procurorului care au lipsit de la pronuntare.

RIL admis referitor la contestaţia împotriva încheierii judecătorului de drepturi şi libertăţi sau a judecătorului de cameră preliminară privitoare la măsurile preventive

A se vedea Decizia nr. 11/2014/Dezlegare chestiune de drept