Art. 21. Introducerea in procesul penal a partii responsabile civilmente

(1) Introducerea in procesul penal a partii responsabile civilmente poate avea loc, la cererea partii indreptatite potrivit legii civile, in termenul prevazut la art. 20 alin. (1).

(2) Atunci cand exercita actiunea civila, procurorul este obligat sa ceara introducerea in procesul penal a partii responsabile civilmente, in conditiile alin. (1).

(3) Partea responsabila civilmente poate interveni in procesul penal pana la terminarea cercetarii judecatoresti la prima instanta de judecata, luand procedura din stadiul in care se afla in momentul interventiei.

(4) Partea responsabila civilmente are, in ceea ce priveste actiunea civila, toate drepturile pe care legea le prevede pentru inculpat.

Din dispozitiile de la art. 21 alin. (1) si (2) reiese faptul ca, spre deosebire de echea reglementare, organelor judiciare nu le mai revine sracina introducerii din oficiu in procesul penal a partii responsabile civilmente. De la aceasta regula este prevazuta o singura exceptie, potrivit careia procurorul poate cere introducerea in procesul penal in situatia in care exercita actiunea civila, respectiv atunci cand persoana vatamata este lipsita de capacitate de exercitiu sau are capacitae de exercitiu restransa, potrivit art. 19 alin. (3) NCPP. Totodata, instanta nu mai poate fi obligata sa dispuna introducerea in procesul penal a partii responsabile civilmente, ulterior sesizarii instantei, in baza roului activ prevazut in legislatia anterioara, intrucat un astfel de rol in sarcina instatei nu mai este prevazut de catre noua reglementare. [Gh. Serban in Noul Cod de procedura penala. Note. Corelatii. Explicatii. Coordonator Petre Buneci, Editura C.H. Beck, Bucuresti 2014, p. 37]