Art. 213. Calea de atac impotriva masurii controlului judiciar dispuse de procuror

(1) Impotriva ordonantei procurorului prin care s-a luat masura controlului judiciar, in termen de 48 de ore de la comunicare, inculpatul poate face plangere la judecatorul de drepturi si libertati de la instanta careia i-ar reveni competenta sa judece cauza in fond.

(2) Judecatorul de drepturi si libertati sesizat conform alin. (1) fixeaza termen de solutionare in camera de consiliu si dispune citarea inculpatului.

(3) Neprezentarea inculpatului nu impiedica judecatorul de drepturi si libertati sa dispuna asupra masurii luate de procuror.

(4) Judecatorul de drepturi si libertati il asculta pe inculpat atunci cand acesta este prezent.

(5) Asistenta juridica a inculpatului si participarea procurorului sunt obligatorii.

(6) Judecatorul de drepturi si libertati poate revoca masura, daca au fost incalcate dispozitiile legale care reglementeaza conditiile de luare a acesteia, sau poate modifica obligatiile din continutul controlului judiciar.

(6^1) Incheierea prin care judecatorul de drepturi si libertati solutioneaza plangerea este definitiva.

(7) Dosarul cauzei se restituie procurorului in termen de 48 de ore de la pronuntarea incheierii.

RIL admis. Calea de atac împotriva ordonanţei procurorului prin care s-a luat măsura controlului judiciar

A se vedea Decizia nr. 24/2014/Dezlegare chestiune de drept