Art. 215. Continutul controlului judiciar

(1) Pe timpul cat se afla sub control judiciar, inculpatul trebuie sa respecte urmatoarele obligatii:
a) sa se prezinte la organul de urmarire penala, la judecatorul de camera preliminara sau la instanta de judecata ori de cate ori este chemat;
b) sa informeze de indata organul judiciar care a dispus masura sau in fata caruia se afla cauza cu privire la schimbarea locuintei;
c) sa se prezinte la organul de politie desemnat cu supravegherea sa de catre organul judiciar care a dispus masura, conform programului de supraveghere intocmit de organul de politie sau ori de cate ori este chemat.

(2) Organul judiciar care a dispus masura poate impune inculpatului ca, pe timpul controlului judiciar, sa respecte una sau mai multe dintre urmatoarele obligatii:
a) sa nu depaseasca o anumita limita teritoriala, fixata de organul judiciar, decat cu incuviintarea prealabila a acestuia;
c) sa poarte permanent un sistem electronic de supraveghere;
d) sa nu revina in locuinta familiei, sa nu se apropie de persoana vatamata sau de membrii familiei acesteia, de alti participanti la comiterea infractiunii, de martori ori experti sau de alte persoane anume desemnate de organul judiciar si sa nu comunice cu acestea direct sau indirect, pe nicio cale;
e) sa nu exercite profesia, meseria sau sa nu desfasoare activitatea in exercitarea careia a savarsit fapta;
f) sa comunice periodic informatii relevante despre mijloacele sale de existenta;
g) sa se supuna unor masuri de control, ingrijire sau tratament medical, in special in scopul dezintoxicarii;
h) sa nu participe la manifestari sportive sau culturale ori la alte adunari publice;
i) sa nu conduca vehicule anume stabilite de organul judiciar;
j) sa nu detina, sa nu foloseasca si sa nu poarte arme;
k) sa nu emita cecuri.

(3) In cuprinsul actului prin care se dispune luarea masurii controlului judiciar sunt prevazute in mod expres obligatiile pe care inculpatul trebuie sa le respecte pe durata acestuia si i se atrage atentia ca, in caz de incalcare cu rea-credinta a obligatiilor care ii revin, masura controlului judiciar se poate inlocui cu masura arestului la domiciliu sau masura arestarii preventive.

(4) Supravegherea respectarii de catre inculpat a obligatiilor care ii revin pe durata controlului judiciar se realizeaza de catre institutia, organul sau autoritatea anume desemnate de organul judiciar care a dispus masura, in conditiile legii.

(5) Daca s-a impus inculpatului obligatia prevazuta la alin. (2) lit. a), cate o copie a ordonantei procurorului ori, dupa caz, a minutei, se comunica, in ziua emiterii ordonantei sau a pronuntarii incheierii, inculpatului, unitatii de politie in a carei circumscriptie locuieste, precum si serviciului public comunitar de evidenta a persoanelor, Politiei de Frontiera Romane si Inspectoratului General pentru Imigrari, in situatia celui care nu este cetatean roman, in vederea asigurarii respectarii de catre inculpat a obligatiei care ii revine. Organele in drept dispun darea inculpatului in consemn la punctele de trecere a frontierei.

(6) Institutia, organul sau autoritatea prevazute la alin. (4) verifica periodic respectarea obligatiilor de catre inculpat, iar in cazul in care constata incalcari ale acestora, sesizeaza de indata procurorul, in cursul urmaririi penale, judecatorul de camera preliminara, in procedura de camera preliminara, sau instanta de judecata, in cursul judecatii.

(7) In cazul in care, pe durata masurii controlului judiciar, inculpatul incalca, cu rea-credinta, obligatiile care ii revin sau exista suspiciunea rezonabila ca a savarsit cu intentie o noua infractiune pentru care s-a dispus punerea in miscare a actiunii penale impotriva sa, judecatorul de drepturi si libertati, judecatorul de camera preliminara sau instanta de judecata, la cererea procurorului ori din oficiu, poate dispune inlocuirea acestei masuri cu masura arestului la domiciliu sau a arestarii preventive, in conditiile prevazute de lege.

(8) In cursul urmaririi penale, procurorul poate dispune, din oficiu sau la cererea motivata a inculpatului, prin ordonanta, impunerea unor noi obligatii pentru inculpat ori inlocuirea sau incetarea celor dispuse initial, daca apar motive temeinice care justifica aceasta, dupa ascultarea inculpatului. Impotriva ordonantei procurorului, inculpatul poate face plangere la judecatorul de drepturi si libertati de la instanta careia i-ar reveni competenta sa judece cauza in fond, dispozitiile art. 213 aplicandu-se in mod corespunzator.

(8^1) Dispozitiile alin. (8) sunt aplicabile si in cazul in care masura a fost luata de catre judecatorul de drepturi si libertati.

(9) Dispozitiile alin. (8) teza I se aplica in mod corespunzator si in procedura de camera preliminara sau in cursul judecatii, cand judecatorul de camera preliminara ori instanta de judecata dispune, prin incheiere, la cererea motivata a procurorului sau a inculpatului ori din oficiu, dupa ascultarea inculpatului. Incheierea poate fi contestata in conditiile art. 205 si, respectiv, art. 206, care se aplica in mod corespunzator.

(10) Abrogat
(11) Abrogat
(12) Abrogat
(13) Abrogat
(14) Abrogat
(15) Abrogat

RIL admis. Calea de atac împotriva ordonanţei procurorului prin care s-a luat măsura controlului judiciar

RIL admis. Competenţa de a dispune impunerea unor noi obligaţii pentru inculpat în cursul urmăririi penale

A se vedea Decizia nr. 17/2014/Dezlegare chestiune de drept

Potrivit art. 215 alin. 5 C.p.p., instanța verifică, prin încheiere, periodic, dar nu mai târziu de 60 de zile, dacă subzistă temeiurile care au determinat luarea măsurii controlului judiciar sau a controlului judiciar pe cauțiune sau dacă au apărut temeiuri noi care să justifice menținerea acestei măsuri.
Controlul judiciar este luat pentru realizarea scopului prevăzut de art. 202 alin. 1 C.p.p., adică pentru buna desfășurare a procesului penal, împiedicarea sustragerii inculpatului de la judecată, sau prevenirea comiterii unei alte infracțiuni.
Examinând scopurile pentru care măsura a fost luată, Curtea constată că niciunul dintre aceste scopuri nu mai presupun, la acest moment, restrângerea libertății inculpatului, prin lipsirea acestuia de vreunul dintre atributele acestui drept fundamental.
Procesul penal este deja pe rolul instanței de judecată, este un proces care va fi de durată având în vedere numărul mare de inculpați și de infracțiuni care urmează a fi cercetate, iar inculpatul s-a prezentat la fiecare termen al procesului. Nu s-a dovedit și nici măcar nu s-a invocat faptul că inculpatul ar fi efectuat vreo activitate sau vreun demers împotriva bunei defășurări a procesului penal, că ar fi pereclitat în vreun fel această desfășurare.
Nu rezultă din date și elemente certe, concrete, faptul că inculpatul ar fi încercat să se sustragă de la judecată sau că ar fi făcut pregătiri în acest sens.
Tot astfel, nu există minime indicii că inculpatul ar intenționa comiterea unei alte infracțiuni sau că ar fi încercat comiterea unei alte infracțiuni.
Măsura controlului judiciar, în conținutul său concret, este dispusă împotriva inculpatului de peste 7 luni iar menținerea restrângerii libertății inculpatului fără argumente solide care să justifice necesitatea acestei mențineri, aduce atingere dreptului la libertate, în mod nelegal, arbitrar.
Depășirea acestei durate fără suficiente argumente, numai în baza afirmației că motivele care au determinat luarea acestei măsuri nu s-au schimbat, încalcă cerințele de oportunitate și proporționalitate ale măsurii preventive.
Prin urmare, Curtea apreciază că nu numai că nu există temeiuri noi care să justifice menținerea măsurii controlului dar nici cele anterior existente nu mai subzistă la acest moment, procesul fiind în fața instanței, inculpatul având o conduită procesuală adecvată și neprimejduind cu nimic buna desfășurare a procesului penal.
Astfel, având în vedere dispozițiile art. 215 alin. 5) C.p.p. rap. la art. 207 alin. 5) C.p.p., va revoca măsura controlului judiciar luată față de inculpat. [Curtea de Apel Bucuresti, Sectia a II-a Penala, Încheierea nr. 303/CO din 29.05.2015,portal.just.ro]