Art. 226. Admiterea propunerii de arestare preventiva in cursul urmaririi penale

(1) Judecatorul de drepturi si libertati, daca apreciaza ca sunt intrunite conditiile prevazute de lege, admite propunerea procurorului si dispune arestarea preventiva a inculpatului, prin incheiere motivata.

(2) Arestarea preventiva a inculpatului poate fi dispusa pentru cel mult 30 de zile. Durata retinerii nu se deduce din durata arestarii preventive.

(3) Dupa luarea masurii, inculpatului i se aduc la cunostinta, de indata, in limba pe care o intelege, motivele pentru care s-a dispus arestarea preventiva.

Măsura arestării preventive se impune chiar daca inculpata nu are antecedente penale, are o vârstă înaintată si o pregătire profesională daca este necesara pentru identificarea fluxurilor financiare rezultate din documentarea altor activităţi similare, in conformitate cu disp art 306 alin 7 C pr pen şi pentru a nu da posibilitatea inculpatei să ascundă probele necesare efectuării unei investigaţii economice paralele şi proactive care sa permită atât documentarea activităţii infracţionale, cat si indisponibilizarea produsului infracţiunii în vederea confiscării speciale şi a confiscării extinse.
În vederea justei soluţionări a cauzei şi a aflării adevărului, se impune efectuarea actelor de urmărire penală indicate în propunerea Ministerului Public, timpul curs de la data prezumtivelor fapte (2011-2013) nefiind per se un element de natură să imprime organului judiciar o altă concluzie. [Curtea de Apel Bucuresti, Sectia a II-a Penala, Încheierea nr. 769/C/DL din 20.07.2015, portal.just.ro]