Art. 24. Exercitarea actiunii civile de catre sau fata de succesori

(1) Actiunea civila ramane in competenta instantei penale in caz de deces, reorganizare, desfiintare sau dizolvare a partii civile, daca mostenitorii sau, dupa caz, succesorii in drepturi ori lichidatorii acesteia isi exprima optiunea de a continua exercitarea actiunii civile, in termen de cel mult doua luni de la data decesului sau a reorganizarii, desfiintarii ori dizolvarii.

(2) In caz de deces, reorganizare, desfiintare sau dizolvare a partii responsabile civilmente, actiunea civila ramane in competenta instantei penale daca partea civila indica mostenitorii sau, dupa caz, succesorii in drepturi ori lichidatorii partii responsabile civilmente, in termen de cel mult doua luni de la data la care a luat
cunostinta de imprejurarea respectiva.

(3) Abrogat.

Subiect pasiv al actiunii civile este inculpatul sau partea responsabila civilmente. Noul Cod de procedura penala prevede posibilitatea continuarii actiunii civile pornite in cadrul procesului penal doar fata de mostenitorii partii responsabile civilmente decedate in cursul procesului penal. In acest caz, potrivit art. 24 alin. (2) NCPP, actiunea civila ramane in competenta insttantei penale doar daca partea civila indica mostenitorii partii responsabile civilmente in termen de cel mult doua luni de la data la care a luat cunostnta de aceasta imprejurare. Intrucat textul noului Cod de procedura penala nu face nicio distinctie, ar rezulta, la prima vedere, ca, in cazul in care partea civila nu indica in termenul legal mostenitorii partii responsabile civilmente, actiunea civila nu ar mai putea continua in cadrul procesului penal nici fata de inculpat. O astfel de solutie ar fi insa excesiva, deoarece actiunea civila ar putea fi exercitata in continuare doar fata de inculpat, temeiul raspunderii civile a celor doi subiecti pasivi ai actiunii fiind diferit. In plus, partea civila putea opta chiar de la debutul procesului penal sa formuleze actiunea civila doar fata de inculpat, fara sa fie obligatorie introducerea in cauza a partii responsabile civilmente.
Situatia este mai complicata in cazul in care partea responsabila civilmente nu are mostenitori care sa fi acceptat tacit mostenirea, prin efectuarea vreunui act dintre cele enuntate in art. 1110 NCC, deoarece termenul de optiune succesorala este de un an de la data deschiderii mostenirii [art. 1103 alin. (1) NCC]. In acest caz, neputandu-se clarifica situatia mostenirii in termenul de doua luni de la data deschiderii mostenirii, singura solutie ar fi lasarea nesolutionata a actiunii civile, potrivit art. 25 alin. (6) NCPP. [C. Ghigheci in Noul Cod de procedura penala comentat, Editura Hamangiu 2014, p. 67-68]