Art. 241. Incetarea de drept a masurilor preventive

(1) Masurile preventive inceteaza de drept:
a) la expirarea termenelor prevazute de lege sau stabilite de organele judiciare ori, in cursul urmaririi penale sau in cursul judecatii in prima instanta, la implinirea duratei maxime prevazute de lege;
b) in cazurile in care procurorul dispune o solutie de netrimitere in judecata ori instanta de judecata pronunta o hotarare de achitare, de incetare a procesului penal, de renuntare la aplicarea pedepsei sau de amanare a aplicarii pedepsei ori o pedeapsa cu amenda, care nu insoteste pedeapsa inchisorii, chiar nedefinitiva;
c) la data ramanerii definitive a hotararii prin care s-a dispus condamnarea inculpatului;
d) in alte cazuri anume prevazute de lege.
e) abrogata;
f) abrogata;
g) abrogata;

(1^1) Arestarea preventiva si arestul la domiciliu inceteaza de drept si in urmatoarele situatii:

a )la pronuntarea in prima instanta a unei hotarari de condamnare cu suspendarea executarii pedepsei sub supraveghere sau la o pedeapsa cu inchisoare cel mult egala cu durata retinerii, arestului la domiciliu si arestarii preventive ori, dupa caz, a unei hotarari prin care s-a aplicat o masura educativa neprivativa de libertate;

b) in apel, daca durata masurii a atins durata pedepsei pronuntate in hotararea de condamnare.

(2) Organul judiciar care a dispus aceasta masura sau, dupa caz, procurorul, judecatorul de drepturi si libertati, judecatorul de camera preliminara ori instanta de judecata in fata careia se afla cauza constata, prin ordonanta sau incheiere, din oficiu, la cerere sau la sesizarea administratiei locului de detinere, incetarea de drept a masurii preventive, dispunand, in cazul celui retinut sau arestat preventiv, punerea de indata in libertate, daca nu este retinut ori arestat in alta cauza.

(3) Judecatorul de drepturi si libertati, judecatorul de camera preliminara sau instanta de judecata se pronunta, prin incheiere motivata, asupra incetarii de drept a masurii preventive chiar si in lipsa inculpatului. Asistenta juridica a inculpatului si participarea procurorului sunt obligatorii.

(4) Persoanei fata de care s-a dispus masura preventiva, precum si tuturor institutiilor cu atributii in executarea masurii li se comunica de indata cate o copie de pe ordonanta sau incheierea prin care organul judiciar constata incetarea de drept a masurii preventive.

Dacă judecătorul sau instanţa omite să efectueze controlul de temeinicie anterior expirării celor 30 de zile calculate de la luarea sau, după caz, de la ultima menţinere în camera preliminară a măsurii preventive, această măsură încetează de drept la împlinirea acestui termen, potrivit art. 241 alin. 1 lit. a C. pr. pen. [Curtea de Apel Târgu Mureș, Hotărârea din 28 mai 2014, portal.just.ro]