Art. 250. Contestarea masurilor asiguratorii

(1) Impotriva masurii asiguratorii luate de procuror sau a modului de aducere la indeplinire a acesteia suspectul ori inculpatul sau orice alta persoana interesata poate face contestatie, in termen de 3 zile de la data comunicarii ordonantei de luare a masurii sau de la data aducerii la indeplinire a acesteia, la judecatorul de drepturi si libertati de la instanta careia i-ar reveni competenta sa judece cauza in fond.

(2) Contestatia nu este suspensiva de executare.

(3) Procurorul inainteaza judecatorului de drepturi si libertati dosarul cauzei, in termen de 24 de ore de la solicitarea dosarului de catre acesta.

(4) Solutionarea contestatiei se face in camera de consiliu, cu citarea celui care a facut contestatia si a persoanelor interesate, prin incheiere motivata, care este definitiva. Participarea procurorului este obligatorie.

(5) Dosarul cauzei se restituie procurorului in termen de 48 de ore de la solutionarea contestatiei.

(5^1) Daca, pana la solutionarea contestatiei formulate conform alin. (1), a fost sesizata instanta prin rechizitoriu, contestatia se inainteaza, spre competenta solutionare, judecatorului de camera preliminara. Dispozitiile alin. (4) se aplica in mod corespunzator.

(6) Impotriva modului de aducere la indeplinire a masurii asiguratorii luate de catre judecatorul de camera preliminara ori de catre instanta de judecata, procurorul, suspectul ori inculpatul sau orice alta persoana interesata poate face contestatie la acest judecator ori la aceasta instanta, in termen de 3 zile de la data punerii in executare a masurii.|| Soluţia legislativă cuprinsă în art.250 alin.(6) din Codul de procedură penală care nu permite şi contestarea luării măsurii asigurătorii de către judecătorul de cameră preliminară ori de către instanţa de judecată, este neconstituţională

(7) Contestatia nu suspenda executarea si se solutioneaza, in sedinta publica, prin incheiere motivata, cu citarea partilor, in termen de 5 zile de la inregistrarea acesteia. Participarea procurorului este obligatorie.

(8) Dupa ramanerea definitiva a hotararii, se poate face contestatie potrivit legii civile numai asupra modului de aducere la indeplinire a masurii asiguratorii.

(9) Intocmirea minutei este obligatorie.

In privinta contestatiilor formulate de persoanele interesate impotriva actelor procedurale de luare a masurilor asiguratorii de catre procuror in cursul urmaririi penale, sunt aplicabile dispozitiile art. 250 NCPP, cu privire la competenta judecatorului de drepturi si libertati de la instanta careia i-ar reveni competenta sa judece cauza in fond (de a solutiona contestatia impotriva masurilor asiguratorii luate de procuror prin ordonanta).
Prevederea din dispozitiile art. 250 NCPP nu poate fi interpretata ca o dispozitie, care sa lase loc alternativitatii, atata vreme cat legiuitorul a simtit nevoia sa o prevada distinct fata de dispozitiile procedural penale care contin reguli generale de competenta ce nu mai sunt preluate de alte institutii care reglementeaza luarea, revocarea, etc., masurii arestarii preventive. [Tribunalul Dolj, Hotararea nr. 41/2014, portal.just.ro]

Potrivit art.250 alin.4 din Codul de procedură penală (Calea de atac împotriva măsurii asigurătorii luate de procuror sau a modului de aducere la îndeplinire a acesteia), „Soluţionarea contestaţiei (…) se face prin încheiere motivată, care este definitivă”.
Având în vedere că legalitatea şi temeinicia unei măsuri asigurătorii luate de procuror pot fi examinate doar în cadrul procedurii instituite de art. 250 din Codul de procedură penală, rezultă că o contestaţie împotriva unei încheieri pronunţate în această procedură este inadmisibilă. [Curtea de Apel Bucuresti, Sectia a II-a penala, Încheierea nr. 747/CO/DL din 14 iulie 2015, portal.just.ro]