Art. 294^1. Efectuarea de verificari prealabile

(1) Ori de cate ori este necesara o autorizare prealabila sau indeplinirea unei alte conditii prealabile pentru inceperea urmaririi penale, organul de urmarire penala efectueaza verificari prealabile.

(2) In cazurile prevazute la alin. (1), parchetul, odata cu sesizarea institutiei competente, inainteaza un referat intocmit de procurorul caruia i-a fost repartizata lucrarea, care va cuprinde rezultatele verificarilor prealabile cu privire la savarsirea unor fapte prevazute de legea penala de catre persoana cu privire la care se solicita autorizarea prealabila sau indeplinirea altei conditii prealabile.