Art. 31. Avocatul

Avocatul asista sau reprezinta partile ori subiectii procesuali in conditiile legii.