Art. 32. Partile

(1) Partile sunt subiectii procesuali care exercita sau impotriva carora se exercita o actiune judiciara.

(2) Partile din procesul penal sunt inculpatul, partea civila si partea responsabila civilmente.