Art. 321. Inaintarea dosarului privind pe inculpat

(1) De indata ce urmarirea penala este terminata, organul de cercetare inainteaza dosarul procurorului, insotit de un referat.

(2) Referatul trebuie sa cuprinda mentiunile prevazute la art. 286 alin. (4), precum si date suplimentare privitoare la mijloacele materiale de proba si masurile luate cu privire la ele in cursul cercetarii penale, precum si locul unde acestea se afla.

(3) Cand urmarirea penala priveste mai multe fapte sau mai multi inculpati, referatul trebuie sa cuprinda mentiunile aratate la alin. (2) cu privire la toate faptele si la toti inculpatii si, daca este cazul, trebuie sa se arate pentru care fapte ori faptuitori se propune clasarea sau renuntarea la urmarire.

Referatul trebuie sa se limiteze la faptele si persoanele cercetate si la ultima incadrare juridica data. Depasirea acestor limite, fie in sensul omiterii unor fapte sau persoane, fie in sensul cuprinderii si altor fapte sau persoane decat cele cercetate, atrage nulitatea actelor subsecvente numai in cazul in care s-a produs o vatamare ce nu pote fi inlaturata astfel, operand deci o nulitate relativa (Gr. Theodoru, Tratat de drept procesual penal, Ed. Hamangiu, Bucuresti 2008, p. 618) . [V. Stoica in Noul Cod de procedura penala, Note. Corelatii. Explicatii. Coordonator Petre Buneci, Editura C.H. Beck, Bucuresti 2014, p. 401]