Art. 33. Subiectii procesuali principali

(1) Subiectii procesuali principali sunt suspectul si persoana vatamata.

(2) Subiectii procesuali principali au aceleasi drepturi si obligatii ca si partile, cu exceptia celor pe care legea le acorda numai acestora.