Art. 347. Contestatia

(1) In termen de 3 zile de la comunicarea incheierilor prevazute la art. 346 alin. (1)-(42), procurorul, partile si persoana vatamata pot face contestatie. Contestatia poate privi si modul de solutionare a cererilor si a exceptiilor

(2) Contestatia se judeca de catre judecatorul de camera preliminara de la instanta ierarhic superioara celei sesizate. Cand instanta sesizata este Inalta Curte de Casatie si Justitie, contestatia se judeca de catre completul competent, potrivit legii.

(3) Contestatia se solutioneaza in camera de consiliu, cu citarea partilor si a persoanei vatamate si cu participarea procurorului. Dispozitiile art. 345 si 346 se aplica in mod corespunzator.

(4) In solutionarea contestatiei nu pot fi invocate sau ridicate din oficiu alte cereri sau exceptii decat cele invocate sau ridicate din oficiu in fata judecatorului de camera preliminara in procedura desfasurata in fata instantei sesizate cu rechizitoriu, cu exceptia cazurilor de nulitate absoluta.