Art. 350. Locul unde se desfasoara judecata

(1) Judecata se desfasoara la sediul instantei.

(2) Pentru motive temeinice, instanta poate dispune ca judecata sa se desfasoare in alt loc.