Art. 364. Participarea inculpatului la judecata si drepturile acestuia

(1) Judecata cauzei are loc in prezenta inculpatului. Aducerea inculpatului aflat in stare de detinere la judecata este obligatorie. Se considera ca este prezent si inculpatul privat de libertate care, cu acordul sau si in prezenta aparatorului ales sau numit din oficiu si, dupa caz, si a interpretului, participa la judecata prin videoconferinta, la locul de detinere.

(2) Judecata poate avea loc in lipsa inculpatului daca acesta este disparut, se sustrage de la judecata ori si-a schimbat adresa fara a o aduce la cunostinta organelor judiciare si, in urma verificarilor efectuate, nu i se cunoaste noua adresa.

(3) Judecata poate de asemenea avea loc in lipsa inculpatului daca, desi legal citat, acesta lipseste in mod nejustificat de la judecarea cauzei.

(4) Pe tot parcursul judecatii, inculpatul, inclusiv in cazul in care este privat de libertate, poate cere, in scris, sa fie judecat in lipsa, fiind reprezentat de avocatul sau ales sau din oficiu. In cazul in care inculpatul aflat in stare de detinere a solicitat sa fie judecat in lipsa, instanta poate dispune, la cerere sau din oficiu, ca acesta sa poata puna concluzii in cadrul dezbaterilor si sa i se dea cuvantul prin intermediul videoconferintei, in prezenta aparatorului ales sau din oficiu.

(5) Daca apreciaza necesara prezenta inculpatului, instanta poate dispune aducerea acestuia cu mandat de aducere.

(6) Inculpatul poate formula cereri, ridica exceptii si pune concluzii, inclusiv in situatia prevazuta la alin. (1) teza finala.