Art. 365. Participarea celorlalte parti la judecata si drepturile acestora

(1) Partea civila si partea responsabila civilmente pot fi reprezentate de avocat.

(2) Partea civila si partea responsabila civilmente pot formula cereri, ridica exceptii si pune concluzii.