Art. 366. Participarea persoanei vatamate si a altor subiecti procesuali la judecata si drepturile acestora

(1) Persoana vatamata poate fi reprezentata de avocat.

(2) Persoana vatamata poate formula cereri, ridica exceptii si pune concluzii in latura penala a cauzei.

(3) Persoanele ale caror bunuri sunt supuse confiscarii pot fi reprezentate de avocat si pot formula cereri, ridica exceptii si pune concluzii cu privire la masura confiscarii.