Art. 374. Aducerea la cunostinta a invinuirii, lamuriri si cereri

(1) La primul termen la care procedura de citare este legal indeplinita si cauza se afla in stare de judecata, presedintele dispune ca grefierul sa dea citire actului prin care s-a dispus trimiterea in judecata ori, dupa caz, a celui prin care s-a dispus inceperea judecatii sau sa faca o prezentare succinta a acestuia.

(2) Presedintele explica inculpatului in ce consta invinuirea ce i se aduce, il instiinteaza pe inculpat cu privire la dreptul de a nu face nicio declaratie, atragandu-i atentia ca ceea ce declara poate fi folosit si impotriva sa, precum si cu privire la dreptul de a pune intrebari coinculpatilor, persoanei vatamate, celorlalte parti, martorilor, expertilor si de a da explicatii in tot cursul cercetarii judecatoresti, cand socoteste ca este necesar.

(3) Presedintele incunostinteaza partea civila, partea responsabila civilmente si persoana vatamata cu privire la probele administrate in faza urmaririi penale care au fost excluse si care nu vor fi avute in vedere la solutionarea cauzei si pune in vedere persoanei vatamate ca se poate constitui parte civila pana la inceperea cercetarii judecatoresti.

(4) In cazurile in care actiunea penala nu vizeaza o infractiune care se pedepseste cu detentiune pe viata, presedintele pune in vedere inculpatului ca poate solicita ca judecata sa aiba loc numai pe baza probelor administrate in cursul urmaririi penale si a inscrisurilor prezentate de parti si de persoana vatamata, daca recunoaste in totalitate faptele retinute in sarcina sa, aducandu-i la cunostinta dispozitiile art. 396 alin. (10).

(5) Presedintele intreaba procurorul, partile si persoana vatamata daca propun administrarea de probe.

(6) In cazul in care se propun probe, trebuie sa se arate faptele si imprejurarile ce urmeaza a fi dovedite, mijloacele prin care pot fi administrate aceste probe, locul unde se afla aceste mijloace, iar in ceea ce priveste martorii si expertii, identitatea si adresa acestora.

(7) Probele administrate in cursul urmaririi penale si necontestate de catre parti sau de catre persoana vatamata nu se readministreaza in cursul cercetarii judecatoresti. Acestea sunt puse in dezbaterea contradictorie a partilor, a persoanei vatamate si a procurorului si sunt avute in vedere de instanta la deliberare.

(8) Probele prevazute la alin. (7) pot fi administrate din oficiu de catre instanta, daca apreciaza ca este necesar pentru aflarea adevarului si justa solutionare a cauzei.

(9) Procurorul, persoana vatamata si partile pot cere administrarea de probe noi si in cursul cercetarii judecatoresti.

(10) Instanta poate dispune din oficiu administrarea de probe necesare pentru aflarea adevarului si justa solutionare a cauzei.

Simpla absenta a inculpatului la termenul de judecata nu echivaleaza cu lipsa contestarii probelor, ci, renuntarea trebuie sa fie neechivoca, respectiv inculpatului, printr-o declaratie data in fata instantei de judecata sau chiar a unui notar public, trebuie sa arate in mod expres ca renunta la dreptul readministrare a probelor administrate in faza urmaririi penale. [V. Vaduva in Noul Cod de procedura penala comentat, Editura Hamangiu 2014, p. 947]

Interdictia stipulata de art. 374 alin. (4) NCPP nu exclude procedura simplificata in ipoteza in care pedeapsa detentiunii pe viata ar deveni posibil de aplicat ca urmare a savarsirii de catre inculpat a unui concurs de infractiuni care ar determina incidenta mecanismului prevazut art. 39 alin. (2) NCP. [M. Iordache, Judecata in cazul recunoasterii invinuirii, Universul Juridic, Bucuresti 2014, p. 65]