Art. 390. Concluziile scrise

(1) Instanta poate cere partilor, dupa inchiderea dezbaterilor, sa depuna concluzii scrise.

(2) Procurorul, persoana vatamata si partile pot depune concluzii scrise, chiar daca nu au fost cerute de instanta.