Art. 392. Deliberarea

(1) La deliberare iau parte numai membrii completului in fata caruia a avut loc dezbaterea.

(2) Completul de judecata delibereaza in secret.