Art. 403. Continutul expunerii

(1) Expunerea trebuie sa cuprinda:
a) datele privind identitatea partilor;
b) descrierea faptei ce face obiectul trimiterii in judecata, cu aratarea timpului si locului unde a fost savarsita, precum si incadrarea juridica data acesteia prin actul de sesizare;
c) motivarea solutiei cu privire la latura penala, prin analiza probelor care au servit ca temei pentru solutionarea laturii penale a cauzei si a celor care au fost inlaturate, si motivarea solutiei cu privire la latura civila a cauzei, precum si analiza oricaror elemente de fapt pe care se sprijina solutia data in cauza;
d) aratarea temeiurilor de drept care justifica solutiile date in cauza.

(2) In caz de condamnare, renuntare la aplicarea pedepsei sau amanarea aplicarii pedepsei, expunerea trebuie sa cuprinda fiecare fapta retinuta de instanta in sarcina inculpatului, forma si gradul de vinovatie, circumstantele agravante sau atenuante, starea de recidiva, timpul ce se deduce din pedeapsa pronuntata, respectiv timpul care se va deduce din pedeapsa stabilita in caz de anulare sau revocare a renuntarii la aplicarea pedepsei ori a amanarii aplicarii pedepsei, precum si actele din care rezulta perioada ce urmeaza a fi dedusa.

(3) Daca instanta retine in sarcina inculpatului numai o parte dintre faptele ce formeaza obiectul trimiterii in judecata, se va arata in hotarare pentru care anume fapte s-a pronuntat condamnarea ori, dupa caz, renuntarea la aplicarea pedepsei sau amanarea aplicarii pedepsei si pentru care anume fapte, incetarea procesului penal sau achitarea.

(4) In cazul renuntarii la aplicarea pedepsei si al amanarii aplicarii pedepsei, precum si in cazul suspendarii executarii pedepsei sub supraveghere, se vor prezenta in hotarare motivele care au determinat renuntarea sau amanarea ori, dupa caz, suspendarea si se vor arata consecintele la care persoana fata de care s-au dispus aceste solutii se expune daca va mai comite infractiuni sau, dupa caz, daca nu va respecta masurile de supraveghere ori nu va executa obligatiile ce ii revin pe durata termenului de supraveghere.