Art. 411. Repunerea in termen

(1) Apelul declarat dupa expirarea termenului prevazut de lege este considerat ca fiind facut in termen daca instanta de apel constata ca intarzierea a fost determinata de o cauza temeinica de impiedicare, iar cererea de apel a fost facuta in cel mult 10 zile de la incetarea acesteia.

(2) Hotararea este definitiva pana la momentul in care instanta de apel admite cererea de repunere in termen.

(3) Pana la solutionarea repunerii in termen, instanta de apel poate suspenda executarea hotararii atacate.

(4) Dispozitiile alin. (1) si (3) nu se aplica in situatia redeschiderii procesului penal cerute de persoana condamnata in lipsa.

Cererea de repunere in termen se formuleaza fie in cuprinsul cererii de apel, fie printr-o cerere anexata apelului, fie oral in fata instantei sesizate cu apelul; nu se poate formula numai o cerere de repunere in termenul de apel, anterior formularii declaratiei de apel in cauza. [M. Udroiu, Procedura penala. Partea speciala. Noul Cod de procedura penala, Editura C.H. Beck, Bucuresti 2015, p. 275]