Art. 412. Declararea si motivarea apelului

(1) Apelul se declara prin cerere scrisa, care trebuie sa contina urmatoarele:
a) numarul dosarului, data si numarul sentintei sau incheierii atacate;
b) denumirea instantei care a pronuntat hotararea atacata;
c) numele, prenumele, codul numeric personal, calitatea si domiciliul, resedinta sau locuinta, precum si semnatura persoanei care declara apelul.

(2) Pentru persoana care nu poate sa semneze, cererea va fi atestata de un grefier de la instanta a carei hotarare se ataca sau de avocat.

(3) Cererea de apel nesemnata ori neatestata poate fi confirmata in instanta de parte ori de reprezentantul ei la primul termen de judecata cu procedura legal indeplinita.

(4) Apelul se motiveaza in scris, aratandu-se motivele de fapt si de drept pe care se intemeiaza.

Desi art. 412 alin. (4) NCPP prevede ca apelul se motiveaza in scris, aratandu-se motivele de fapt si de drept pe care se intemeiaza, parand sa instituie caracterul obligatoriu al motivarii apelului, NCPP nu prevede vreo sanctiune procesuala pentru situatia in care apelul nu este motivat in scris, ci numai oral, si nici posibilitatea limitarii efectului devoluriv al acestuia, instanta de apel fiind obligata potrivit art. 417 alin. (2) NCPP sa examineze cauza sub toate aspectele de fapt si de drept. [M. Udroiu, Procedura penala. Partea speciala. Noul Cod de procedura penala, Editura C.H. Beck, Bucuresti 2015, p. 277]