Art. 423. Desfiintarea hotararii

(1) In caz de admitere a apelului, hotararea atacata se desfiinteaza, in limitele dispozitiilor privind efectul devolutiv si extensiv al apelului.

(2) Hotararea poate fi desfiintata numai cu privire la unele fapte sau persoane ori numai in ceea ce priveste latura penala sau civila, daca aceasta nu impiedica justa solutionare a cauzei.

(3) In caz de desfiintare a hotararii, instanta de apel poate mentine masura arestarii preventive.